Główna nagroda Polskiego Towarzystwa Logistycznego 2018 dla HADATAP

23 maja w Poznaniu na gali międzynarodowej konferencji logistycznej Logistics 2018 odbyło się wręczenie nagród Polskiego Towarzystwa Logistycznego.

Główną Nagrodę PTL 2018 otrzymał projekt pt „Wdrożenie systemu identyfikacji cystern kolejowych PKN ORLEN SA oraz zewnętrznych operatorów bocznic przy wykorzystaniu technologii RFID”

Nagrodę wręczaną przez Przewodniczącego Polskiego Towarzystwa Logistycznego profesora Mariusz Jedlińskiego i Prezesa Europejskiego Towarzystwa Logistycznego profesora Paolo Bisogni odebrali : Marek Czarzyński w imieniu firmy HADATAP realizującej projekt i Piotr Szymański dyrektor Biura Infrastruktury i Rozliczeń Logistyki w imieniu PKN ORLEN.

“Nagroda Polskiego Towarzystwa Logistycznego 2018”
www.ptl.net.pl --> zakładka Nagroda PTL.

Nagroda Polskiego Towarzystwa Logistycznego

Od 1998 roku Polskie Towarzystwo Logistyczne organizuje w cyklu dwuletnim konkurs o nagrodę PTL. Polskie Towarzystwo Logistyczne wyróżnia nią projekty logistyczne realizowane przez polskie przedsiębiorstwa. Do tej pory odbyło się 11 edycji tego konkursu.

O Nagrodę PTL mogą ubiegać się przedsiębiorstwa zarejestrowane na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, a zgłaszany projekt powinny dotyczyć wdrażania innowacyjnych technologii lub nowoczesnych rozwiązań organizacyjnych, a także innych rozwiązań nakierowanych na usprawnienia procesów logistycznych, zrealizowany w praktyce (nie dopuszcza się prac teoretycznych oraz opisów zamiaru realizacji).

Polskie Towarzystwo Logistyczne nagradza nie tyle same przedsiębiorstwa, co właśnie projekty przez nie realizowane. Chodzi zatem o przedsięwzięcia podejmowane przez pojedyncze firmy, konsorcja partnerów współpracujących w łańcuchach dostaw, a także bardziej złożone zespoły projektowe.