Pilotażowy projekt „e-spaghetti” w magazynie Fresh Logistics

Zrealizowaliśmy pilotażowy projekt systemu lokalizacji w czasie rzeczywistym w magazynie produktów świeżych Fresh Logistics. Celem systemu było rejestrowanie ruchu wózków widłowych, wizualizacja tego ruchu w czasie rzeczywistym oraz tworzenie tzw. Wykresów spaghetti dla wybranych wózków i wybranego okresu. System lokalizuje wózki z dokładnością ok. 25 cm zarówno pomiędzy regałami wysokiego składowania, jak i w magazynie niskiego składowania. Rozwiązanie pozwala również identyfikować naczepę podstawiona pod dok załadowczy oraz monitorować temperaturę. System stanowi rozwiązanie, które umożliwia wykrywanie i eliminowanie marnotrawstw zgodnie z zasadami „lean”.