Systemy RFID na konferencji PIH poświęconej bezpieczeństwu

Mieliśmy przyjemność wziąć udział w konferencji poświęconej bezpieczeństwu zorganizowanej przez Polską Izbę Handlu, gdzie dyskutowane były rozwiązania RFID.