Zapraszamy na konferencję ICPR2017

Zapraszamy na konferencję ICPR2017 (24th International Conference on Production Research New Challenges for Production Research) (http://www.24icpr2017.put.poznan.pl/), która koncentruje się na systemach i procesach produkcyjnych. W szczególności polecamy wykłady plenarne:

prof. A. Kusiak - Smart Manufacturing, prof. D. Spath - Industry 4.0 – Enabling Agile Production of the Future, prof. C.Y. Huang, prof. S. Y. Nof - Cyber Physical Production and Resilience, prof. C.H. Dagli - Architecting Cyber-Manufacturing Systems. Jednocześnie zapraszamy na wystąpienia naszego współpracownika dra inż. Bartłomieja Gładysza:

Wireless technologies for lean manufacturing - a literature review, An approach to RTLS selection.