Zapraszamy na "RFID & Wireless IoT tomorrow 2017"

HADATAP zaprasza na "RFID & Wireless IoT tomorrow 2017" (www.rfid-wiot-tomorrow.com) w Dusseldorfie w dniach 27-28 wrzeeśnia 2017. W szczególności zapraszamy na wystąpienia Pana Piotra Derengiewicza pt. „Register Court in Warsaw Tracks More Than Half a Million Documents With UHF RFID” (https://www.rfid-wiot-tomorrow.com/forum-security-custumer-iot) oraz dra Bartłomieja Gładysza pt. “Oil Company Trusts in Overarching UHF RFID Solution to Track Rail Wagons” (https://www.rfid-wiot-tomorrow.com/forum-logistics-supply-chain).