Certyfikat MOJIX-STAR dla HADATAP

Trzej przedstawiciele HADATAP odbyli kurs i uzyskali certyfikat upoważniający do projektowania, instalowania i obsługi systemu MOJIX-STAR.