EBS Open Days October 2012

HADATAP wziął udział w serii szkoleń oraz prezentacji podczas EBS Open Days jako oficjalny partner. Wśród zademonstrowanych materiałów znalazły się: prezentacja najnowszych produktów firmy EBS, pokazy oprogramowania dla służb porządkowych pracujących m.in. przy zabezpieczaniu EURO2012, a także prezentacja HADATAP na temat możliwych zastosowań technologii RFID w usprawnianiu przepływów informacji i towarów. HADATAP przedstawił własne zrealizowane wdrożenia rozwiązań:

  • dla inwentaryzacji - CATRIS,
  • dla archiwów i bibliotek,
  • dla magazynów – WARIS,
  • dla placów - YARDIS,
  • dla produkcji – PRORIS.