HADATAP i Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Opakowań razem

HADATAP nawiązał współpracę z Centralnym Ośrodkiem Badawczo-Rozwojowym Opakowań w zakresie projektowania i testowania opakowań identyfikowanych przy użyciu RFID.