HADATAP I ENEA Operator

Zakończyliśmy II etap prac i tym samym cały projekt pilotażowego wdrożenia ewidencji elementów elektroenergetycznych w technologii RFID w ENEA Operator.

Projekt został zrealizowany przez konsorcjum spółek ANDRA i HADATAP.

W ramach wdrożenia dokonaliśmy doboru znaczników do oznakowania 11 grup składników infrastruktury sieciowej oraz przetestowaliśmy zestaw czytników RFID. Zakodowane i zamontowane znaczniki zostały sprawdzone pod kątem wytrzymałości na długotrwałe działanie warunków atmosferycznych. Przeprowadzono również badania wpływu pola elektromagnetycznego na odczyty RFID. Nasza wiedza i doświadczenie pozwoliły nam na odpowiedni dobór sprzętu RFID i osiągnięcie 100% skuteczności odczytów.