HADATAP i ILIM razem

HADATAP nawiązał współpracę z Instytutem Logistyki i Magazynowania w zakresie projektowania, wdrażania i obsługi rozwiązań RFID wspierających system magazynowy WMSMaGS1.