HADATAP i MOJIX prezentują SmaRTI w REWE Group

W dniu 30 stycznia 2013 roku HADATAP wraz z MOJIX miał zaszczyt gościć swoich klientów na wizycie referencyjnej w REWE Group.

W wizytowanym centrum dystrybucyjnym wdrożenie technologii RFID obejmuje identyfikację i kontrolę:

  • obiegu zwrotnych jednostek logistycznych (SmaRTI),

  • dostaw towarów w strefie przyjęć (Delivery Dock Door),

  • przygotowania towarów do wysyłki w strefie kompletacji (RTLS),

  • wysyłek towarów w strefie wydań (DDD).

W trakcie wizyty mieliśmy okazję zaprezentować system SmaRTI przeznaczony do identyfikacji i kontroli zwrotnych jednostek transportowych. W programie znalazły się także prezentacje REWE Group oraz Mojix.

Poza częścią teoretyczną nasi partnerzy mieli możliwość zobaczyć przebieg operacji logistycznych usprawnionych w wyniku zastosowania technologii RFID.