HADATAP na Future Internet Week 2011 w POZnaniu

Zapraszamy do wzięcia udziału w odbywającym się w PoznaniuTygodniu Internetu Przyszłości, którego oficjalnym partnerem jest HADATAP. Tydzień odbywa się w Polsce w związku z polską prezydencją w UE, a jego współorganizatorami sąPoznańskie Centrum Superkomputerowo Sieciowe i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W trakcie Tygodnia odbywa się wiele imprez poświęconych "Internetowi przyszłości" oraz "Internetowi rzeczy". Wydarzenie zostało otwarte bardzo ciekawymi wystąpieniami prof. dr hab. Marii Elżbiety Orłowskiej - Sekretarza Stanu w MNiSW, prof. Jerzego Buzka - Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego oraz Ryszarda Grobelnego - Prezydenta Poznania.

Relacje z wydarzenia są dostępne na żywo tutaj, a patronatem medialnym imprezę objęła Gazeta Wyborcza i Radio TokFM.

HADATAP jest dostawcą sprzętu i oprogramowania RFID wykorzystywanego przez Poznańskie Centrum Superkomputerowo Sieciowe w ramach demonstracji aplikacji "Internetu przyszłości". Dostarczyliśmy sprzęt na stoisko PCSS, czytniki do pomieszczeń konferencyjnych oraz tagi RFID. Tagi RFID umieszczone zostały na plakietkach identyfikacyjnych uczestników.

Zbudowana przez nas infrastruktura RFID składa się z czytników obsługujących wiele anten oraz oprogramowania przekazującego aplikacjom PCSS informacje o odczytanych przez poszczególne anteny tagach RFID. Anteny zostały zamontowane i skalibrowane w sposób umożliwiający odczyt taga RFID tylko w określonych strefach stoiska dedykowanych poszczególnym aplikacjom. Technologię RFID wykorzystano w następujących aplikacjach:

interaktywny dom – na podstawie odczytów z dwóch anten identyfikowany jest uczestnik oraz obszar w którym się on znajduje, a następnie sprzęt multimedialny przełączany jest w taki sposób, aby włączone było urządzenie w odpowiednim pokoju, zielone biuro – na podstawie odczytu z anteny identyfikowany jest uczestnik, a następnie uruchamiana jest aplikacja, która włącza sprzęt biurowy zgodnie z preferencjami użytkownika (np. odpowiednia jasność lampki) podanymi przez niego w wypełnionym profilu, w dalszym scenariuszu użytkownik może sterować wyposażeniem biura przy użyciu tabletu, gdzie wyświetlana jest także informacja o zużywanej przez urządzenia energii, cyfrowa biblioteka – na podstawie odczytu z anteny identyfikowany jest uczestnik, a następnie przeszukiwane są zasoby biblioteki w kontekście nazwiska użytkownika, e-lekarz – na podstawie odczytu z anteny identyfikowany jest uczestnik, następnie wprowadzane są informacje o chorobach, zaleceniach itp., a użytkownikowi wysyłana jest na telefon typu smartfon aplikacja, która po zainstalowaniu na komputerze w domu użytkownika przypomina o koniecznych badaniach (np. na ekranie telewizora podczas oglądania programu) i umożliwia przesłanie wyników badań bezpośrednio do lekarza (np. wyświetlana jest informacja o konieczności wykonania pomiaru pulsoksymetrem, po wykonaniu takiego pomiaru poprzez bluetooth wyniki wysyłane są do komputera w domu użytkownika, a następnie mogą być wyświetlone na innych urządzeniach w domu oraz są przesyłane do komputera lekarza). Dodatkowo uruchomiliśmy bramki RFID obsługiwane przez koncentrator, który przesyła do serwera PCSS informacje statystyczne o ruchu uczestników pomiędzy pomieszczeniami konferencyjnymi. Na tej podstawie dokonywane są pomiary zainteresowania uczestników poszczególnymi strefami.