HADATAP na RFID Journal Europe 2007

W dniach 6 - 8 listopada 2007 roku odbyła się w Amsterdamie doroczna, europejska konferencja organizowana przez amerykańskie wydawnictwo RFID Journal (www.rfidjournal.com) poświęcona omówieniu rezultatów projektów z zakresu RFID wdrożonych i realizowanych na obszarze Europy. Wydawnictwo RFID Journal organizuje corocznie kilka konferencji lokalizując je na różnych kontynentach z tym, że dominują konferencje organizowane na terenie USA. Coroczna konferencja w Europie jest realizowana zawsze w listopadzie i po dwukrotnym odbyciu w Amsterdamie w roku 2008 odbędzie się w Pradze. W konferencji amsterdamskiej uczestniczyli przedstawiciele HADATAP, którzy wraz z delegatem ILIM z Poznania stanowili polską część uczestników. Prekonferencja (zawsze w przeddzień) jak zawsze zawierała przegląd najnowszych dokonań technologicznych w produkcji urządzeń infrastruktury RFID na świecie. Doskonałą ilustracją do treści prekonferencji była wystawa około 20 firm światowych liderów dostawców technologii RFID, w tym: IBM, Microsoft, Motorola, Impinj, Power Paper, Reva, Checkpoint i oczywiście GS1 Europe. W wystąpieniach raportujących realizację projektów RFID wystąpili między innymi przedstawiciele:

METRO Group Germany AG omawiając postęp w realizacji projektu z zakresu zarządzania łańcuchem dostaw na terenie Niemiec Microsoft omawiając udział firmy w dostawie narzędzi software'owych do budowania aplikacji RFID Duńskich Sił Powietrznych omawiający zastosowania w logistyce dostaw części do napraw samolotów Motorola i Vilant Systems omawiając zastosowania dla zwiększenia bezpieczeństwa pracy w zawodach takich jak górnictwo i podobne Vicaima (Finlandia, stocznia budująca duże statki pasażerskie) omawiając zastosowania RFID w kontroli dostaw elementów wyposażenia statku Impinj Inc. omawiając rezultaty badań transponderów generacji Gen 2 DHL Innovation Center przedstawiając rezultaty zastosowań transponderów RFID kontrolujących temperaturę dostarczanych towarów Airbus przedstawiając zastosowania RFID w procesie produkcyjnym samolotów Airbus Rolls Royce omawiając zastosowanie RFID w produkcji silników lotniczych Lufthansa omawiając zastosowania RFID w zarządzaniu procesami utrzymania ruchu samolotów. Zainteresowanych prezentacjami ilustrującymi tę konferencję prosimy o kontakt.