HADATAP partnerem technologicznym Roadshow Synergy Poland we Wrocławiu.

W dniu 19.11.2014 HADATAP wziął udział w spotkaniu pod nazwą "Automatyzacja i optymalizacja procesów logistycznych i sprzedażowych szansą na zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa". W ramach Roadshow zaprezentowaliśmy studia przypadków zastosowania RFID w procesach produkcyjnych, magazynowych oraz związanych z transportem kolejowym. Wszystkie prezentowane przypadki omówione zostały w oparciu o wdrożenia wykonane przez HADATAP.