HADATAP wdraża RFID dla Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

HADATAP nawiązał współpracę w zakresie wdrożenia technologii RFID na potrzeby procesów inwentaryzacyjnych w spółce Polskie Siecie Elektroenergetyczne S.A. (PSE S.A.).

PSE S.A. to operator elektroenergetycznego systemu przesyłowego w Polsce, działający na podstawie ustawy Prawo energetyczne i odpowiedzialny za ruch sieciowy w systemie przesyłowym elektroenergetycznym, bieżące i długookresowe bezpieczeństwo funkcjonowania tego systemu, eksploatację, konserwację i remonty oraz niezbędną rozbudowę sieci przesyłowej, w tym połączeń z innymi systemami elektroenergetycznymi.