RFID w przemyśle obronnym

Polecamy Państwa uwadze artykuł „Gdzie jest Twój pistolet?" dotyczący bardzo ciekawego i nietypowego wykorzystania technologii RFID.