Wdrożenie HADATAP w Sądzie Okręgowym w Warszawie

HADATAP wdrożył system RFID wspierający ewidencję i inwentaryzację środków trwałych w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Infrastruktura RFID wspiera oprogramowanie do inwentaryzacji firmy ORCOM. Oznaczono ok. 50000 obiektów.

Podobne wdrożenia wraz z firmą ORCOM zrealizowano również w Sądzie Apelacyjnym w Krakowie oraz Prokuraturze Śląskiej. Do korzyści z wdrożenia technologii RFID należy zaliczyć znaczne skrócenie czasu inwentaryzacji oraz zmniejszenie jej kosztów.