Wdrożyliśmy RFID w ENEA Operator

Zakończyliśmy I etap prac pilotażowego wdrożenia ewidencji elementów elektroenergetycznych w technologii RFID w ENEA Operator.

Projekt jest realizowany przez konsorcjum spółek ANDRA i HADATAP.

W ramach wdrożenia znakowane i ewidencjonowane są składniki infrastruktury sieciowej dostawcy energii elektrycznej.