TECHNOLOGIA RFIDCzytniki RFID - HADATAP

Czytniki RFID

Czytniki RFID stanowią jeden z trzech podstawowych elementów systemów zdalnej identyfikacji radiowej. Urządzenia odczytują informacje zawarte w tagach i etykietach RFID.

Montuje się je na rampach, nad taśmociągami, w bramach wjazdowych i w innych miejscach, w których potrzebny jest odczyt danych.

Czytniki RFID zbierają dane z tagów w momencie, kiedy oznaczone nimi przedmioty znajdują się w pobliżu (np. przesuwają po linii produkcyjnej lub są przewożone na wózkach widłowych).

Występuje kilka rodzajów takich urządzeń:

 • mobilne i stacjonarne czytniki RFID,
 • zintegrowane i niezintegrowane z anteną RFID.

Bramy RFID

Bramy RFID to stacjonarne czytniki, które znajdują zastosowanie w:

 • magazynach i transporcie (m.in. wykrywają kierunek przejazdu przedmiotów),
 • sieciach handlowych (bramki antykradzieżowe),
 • farmacji (pozwalają na kontrolę pojemników zbiorczych na bramie załadunkowej),
 • logistyce (na terenie terminali kontenerowych i parkingów umożliwiają identyfikację pojazdów w kluczowych punktach i wydawanie przepustek),
 • branży automotive i w montowaniach (pomagają kontrolować, czy gotowy produkt zawiera wszystkie elementy, które powinien mieć).

Mobilne czytniki RFID

Mobilne czytniki RFID mają postać niewielkich, ręcznych urządzeń i modeli zamontowanych np. do wózków widłowych.

Ten rodzaj czytników wykorzystuje się m.in. w:

 • magazynach (automatycznie odczytują pobraną paletę przez operatora wózka widłowego i pozwalają na szybkie inwentaryzacje),
 • halach produkcyjnych (zbierają informacje o aktualnym statusie i etapie zamówienia, specyfikacji wyrobów),
 • jubilerstwie (ręczne czytniki RFID umożliwiają regularną inwentaryzację wartościowych przedmiotów bez konieczności wyjmowania ich z gabloty lub szafek),
 • farmacji (pomagają sprawdzić, czy zabezpieczenie przesyłek zostało naruszone),
 • szpitalach (ułatwiają inwentaryzacje zasobów i optymalizacje planowania zamówień i dostaw),
 • laboratoriach (jednym czytnikiem pracownik odczyta wszystkie próbki, np. z szafy, kontenera lub opakowania zbiorczego),
 • archiwach (ręczne urządzenia umożliwiają odszukanie dowolnych akt na terenie obiektu w kilka minut).

Stacjonarne czytniki RFID

Czytniki stacjonarne RFID na stałe przymocowane są w jednym, konkretnym miejscu. Można podłączyć do nich anteny, które poszerzą zasięg odczytu, stąd też te urządzenia sprawdzają się na dużych powierzchniach.

Montuje się je m.in. w:

 • magazynach
 • halach produkcyjnych (liniach produkcyjnych automatycznie wykrywać każdy wyrób i ich status),
 • logistyce (pomagają m.in. automatycznie ważyć pojazdy),
 • jubilerstwie (umieszczone na półkach pozwalają śledzić i kontrolować wszystkie wyroby w sklepie),
 • laboratoriach (urządzenia monitorują ruch próbek na terenie laboratorium, a umieszczone pod stołem automatycznie sczytują probówki w momencie, gdy pracownik je odłoży na swoim stanowisku pracy).

ELEMENTY SYSTEMU RFID