ZASTOSOWANIA RFIDZastosowanie RFID - HADATAP

RFID w sektorze zbrojeniowym

Zadbaj o bezpieczeństwo zasobów zbrojowni i skutecznie sprawuj nad nimi kontrolę dzięki technologii RFID. Zdalna identyfikacja radiowa pozwala m.in. na szybki wgląd do stanów magazynowych, weryfikację stanu i jakości elementów i pojazdów zbrojeniowych.

Sprawdź, co jeszcze zdziałasz w tym sektorze z systemem RFID:

  • Bezpieczeństwo – wyznaczysz indywidualne uprawnienia korzystającym ze zbrojowni. To sprawi, że do konkretnych pomieszczeń i zasobów będą mieć dostęp tylko wybrane osoby, a tym samym – wpłynie na większe bezpieczeństwo i lepszą ochronę przed kradzieżą.
  • Monitoring ruchu towarów – z systemem RFID dowiesz się, gdzie znajdują się elementy zbrojeniowe i pojazdy, w jakich lokalizacjach były i kto z nich korzystał.
  • Inwentaryzacja zbrojowni – na bieżąco skontrolujesz liczebność broni, materiałów pirotechnicznych, amunicji, kamizelek kuloodpornych i innych zapasów magazynowych. Automatyzacja inwentaryzacji skróci czas trwania identyfikacji i zmniejszy koszty jej realizacji.
  • Automatyzacja procesów – szybciej zidentyfikujesz pojazdy, sprawniej przygotujesz i sprawdzisz etapy realizacji zamówień elementów zbrojeniowych i skontrolujesz ich ruch w czasie rzeczywistym.
  • Kontrola jakości – zapobiegniesz wypadkom z użyciem elementów i pojazdów zbrojeniowych dzięki automatycznej i bieżącej kontroli ich stanu, terminów przeglądów i stopnia zużycia.

ZASTOSOWANIA RFID