ZASTOSOWANIE RFID

Hadatap jako europejski lider w dziedzinie znajomości technologii RFID oraz mający silne zaplecze techniczne i strategiczne jest gotowy realizować projekty na całym świecie, nasza wiedza i doświadczenie pozwalają na realizację nawet najbardziej złożonych systemów w dowolnym miejscu na ziemi.

Zastosowanie RFID

Jesteśmy integratorem współpracującym z wieloma firmami realizującymi projekty instalacyjne w praktycznie każdym kraju, co pozwala nam wdrażać technologię wszędzie tam, gdzie klienci tego potrzebują.

Od wielu lat współpracujemy również z firmami na zasadzie partnerstwa, gdzie inne podmioty są przez nas wspierane w zakresie technologii RFID podczas wdrożeń, co pozwala nam realizować naprawdę ogromne projekty, a jedną z takich firm jest operator sieci Orange.

Gotowość do wdrożenia najbardziej złożonych projektów

Mamy świadomość, z jakimi problemami spotykają się menedżerowie firm, chcąc je usprawniać i unowocześniać. Możemy z całą odpowiedzialnością powiedzieć, że wiemy, jak można usprawnić procesy produkcyjne i logistyczne z zastosowaniem rozwiązań informatycznych, w tym technik automatycznej, zdalnej identyfikacji przedmiotów.

Wiemy też, że im więcej czasu mija od wdrożenia w przedsiębiorstwie zintegrowanego systemu informatycznego, tym bardziej rozwiązania biznesowe oddalają się od tego, co można osiągnąć przy pomocy nowszych technologii IT. Tę lukę można zmniejszać, unowocześniając procesy, systemy IT i organizację pracy załogi. Mamy wiedzę, jak to robić osiągając krótko i długoterminowe efekty.