ZASTOSOWANIA RFIDZastosowanie RFID w zarządzaniu dokumentacją - HADATAP

RFID w zarządzaniu dokumentacją

Potrzebujesz uporządkować piętrzące się dokumenty? Chcesz mieć kontrolę nad stanem udostępnianych zasobów? Postaw na zarządzanie z technologią RFID! Z tym systemem zdalnej identyfikacji falami radiowymi m.in. zadbasz o bezpieczeństwo danych i zbiorów oraz w dowolnej chwili poznasz lokalizację i liczebność otagowanych przedmiotów.

Zastosowanie RFID w bibliotekach i archiwach

Szybka inwentaryzacja – kilkukrotnie skrócisz czas zliczania stanów bibliotecznych i magazynowych, łatwo zlokalizujesz poszczególne zbiory i dowiesz się, które znajdują się poza budynkiem.

 • Trwałe znaczniki – tagi RFID wyróżniają się długą żywotnością (osiąga ona nawet 50 lat) i dużą pojemnością, dzięki czemu zaoszczędzisz na zaopatrywaniu się w nowe elementy i zapiszesz o wiele więcej informacji o przedmiocie niż np. w kodzie QR.
 • Automatyzacja działań – do minimum skrócisz procesy wydawania i odbioru zamówień, łatwo wyszukasz potrzebne zbiory i książki oraz sprawdzisz to, kto jej wypożyczył, i kiedy upływa termin ich oddania.
 • Integracja z różnymi systemami – bez problemu połączysz oprogramowanie RFID z systemami, które aktualnie wykorzystujesz w bibliotece lub archiwum, np. z ALEPH 500, PROLIB M21,VTLS/Virtua, Sokrates/SOWA, LIBRA 2000, HORIZON.
 • Zabezpieczenie przed kradzieżą – system RFID poinformuje Cię, kiedy ktoś będzie próbował opuścić bibliotekę lub archiwum z dokumentacją bez wcześniejszej autoryzacji jej wypożyczenia.
 • Bezpieczeństwo dokumentów – zyskasz kontrolę nad tym, kto wchodzi do poszczególnych pomieszczeń, przyznasz odpowiednie dostępy i zabezpieczysz dokumenty przed zniszczeniem lub wykorzystaniem przez nieupoważnione osoby.

Zastosowanie RFID w sądach

 • Zarządzanie dokumentacją – RFID ułatwia odnajdywanie dokumentów, sprawdzanie etapu rozpatrywania wniosków i szybsze przypisywanie ich do konkretnych osób i procesów sądowych.
 • Zachowanie poufności danych – aby zapewnić bezpieczeństwo dokumentów i osób, nadasz indywidualne uprawnienia pracownikom. Dzięki temu do poufnych zbiorów i danych nie będą miały dostępu osoby trzecie.
 • Zabezpieczenie przed kradzieżą – gdy ktoś będzie próbował wynieść z sądu dokumentację bez pozwolenia, system RFID poinformuje Cię o takiej próbie. Dowiesz się również, co to za materiał i z jakiego miejsca pochodzi.
 • Monitoring zbiorów magazynowych – w dowolnej chwili zdalnie sprawdzisz aktualny stan archiwów, dowiesz się o bieżącym i minionym wykorzystaniu dokumentacji i prześledzisz ruch akt dzięki „inteligentnym” miejscom ich składowania akt (biurka, stoły, szafy).
 • Automatyzacja procesów – otagowanie akt przyspiesza ich wyszukiwanie, identyfikowanie przy przekazywaniu i odbiorze i skraca inwentaryzowanie archiwów.

Zastosowanie RFID na uczelniach wyższych

 • Kontrola dostępu – przyznasz uprawnienia do korzystania z poszczególnych pomieszczeń wybranym osobom, dzięki czemu zapewniasz bezpieczeństwo danych, przedmiotów, jak i przebywających w budynkach uczelni.
 • Zarządzanie biblioteką – dzięki RFID skrócisz czas inwentaryzacji uczelnianych zbiorów, usprawnisz proces wypożyczeń i zwrotów książek oraz w dowolnej chwili zlokalizujesz poszukiwane przedmioty.
 • Zarządzanie wyposażeniem uczelni – gdy otagujesz komputery, projektory i wyposażenie laboratoryjne, łatwo poznasz ich położenie, sprawdzisz stan i wykryjesz zagubione elementy.
 • Bezpieczeństwo – w dowolnej chwili zlokalizujesz każdą otagowaną rzecz, w tym identyfikatory osób przebywających w budynku. Tym samym łatwo w sytuacji zagrożenia łatwo i szybko odkryjesz zagubionych studentów i pracowników.
 • Zarządzanie dokumentacją – zgromadzisz w jednym miejscu dokumenty studentów i pracowników, bez problemu sprawdzisz etap rozpatrywania wniosków i miejsce przechowywania wersji papierowych.

ZASTOSOWANIA RFID