Produkcja

Bezobsługowy sysem rejestrowanie produkcji w toku jest jednym z zastosowań technologii RFID UHF w których sprawdza się najlepiej. System tego typu jest szczególnie wygodny w sytuacji, kiedy wyprodukowane półfabrykaty podążają do kolejnych stanowisk na paletach lub w pojemnikach wielokrotnego użytku.

Korzyściami płynącymi z takich rozwiązań są m.in.:

 • Bieżąca informacja o stanie każdego zlecenia bez dodatkowych kosztów robocizny
 • Informacja o rzeczywistych wąskich gardłach
 • Uwiarygodnienie harmonogramów produkcji
 • Wsparcie procedur zarządzania jakością ISO
 • Skrócenie czasu wykonywania zleceń
 • Małe koszty zmienne implementacji - tagi nadają się do wielokrotnego użytku
Podstawowym realizowanym celem systemu jest dostarczenie menedżerom produkcyjnym dokładnej informacji o stanie każdego zlecenia produkcyjnego a także bieżącej informacji o kolejkach półfabrykatów, oczekujących na realizację.

System współpracuje z istniejącym oprogramowaniem produkcyjnym lub tworzy własną bazę danych o stanie produkcji w toku.
Jego podstawowe funkcje to:

 1. Kodowanie znaczników RFID przytwierdzonych na stałe do palet lub pojemników
  Na początku procesu produkcyjnego paleta lub pojemnik oznakowany znacznikiem RFID odkładany jest w miejsce gdzie jego znacznik RFID jest kodowany przez czytnik RFID odpowiednim numerem zlecenia.
 2. Rejestracja zakolejkowania do stanowiska
  w chwili kiedy paleta lub pojemnik przesuwa się na taśmociągu lub jest przewożony przez bramkę rejestracyjną Na wejściu do stanowiska roboczego, przeczytany ze znacznika identyfikator jest przekazywany wraz z numerem stanowiska do systemu nadrzędnego.
 3. Rejestracja zakończenia operacji na stanowisku
  w chwili kiedy paleta lub pojemnik przesuwa się na taśmociągu lub jest przewożony przez bramkę rejestracyjną na wyjściu ze stanowiska roboczego, przeczytany ze znacznika identyfikator jest przekazywany wraz z numerem stanowiska do systemu nadrzędnego.
 4. Rejestracja odłożenia/pobrania z pola odkładczego
  W chwili kiedy paleta lub pojemnik jest przewożony przez bramkę pola odkładczego przeczytany ze znacznika identyfikator jest przekazywany wraz z identyfikatorem pola odkładczego do systemu nadrzędnego. Jeśli wymaga tego sytuacja bramki mogą rejestrować przekazywanie palet i pojemników pomiędzy wydziałami produkcyjnymi. Przykładowe wdrożenie System został wdrożony w kilku przedsiębiorstwach produkcyjnych z branży odzieżowej, meblarskiej i metalowej. Wszędzie usprawnił procesy biznesowe poprzez bieżącą informację o zaawansowaniu produkcji w toku.