HADATAPBLOGARTYKUŁ

Wdrożenie systemu RFID na terminalu przeładunkowym

Kacper Domaradzki 14 lipca 2023 |

Zoptymalizowany ruch pojazdów dostawczych

Opisywane wdrożenie zostało zrealizowane w polskim porcie morskim, w którym znajduje się terminal przeładunkowy materiałów sypkich. Materiały są przeładowywane z przypływających statków na samochody ciężarowe, jak również z samochodów ciężarowych na statki.

Głównym celem wdrożenia RFID było skrócenie cyklu przejazdu pojazdu przez terminal, co wpłynęło na skrócenie czasu pobytu statku w porcie. Było to szczególnie istotne z uwagi na wysoki koszt związany z opłatami portowymi. Kolejnym celem było wyeliminowanie możliwości tworzenia się korków przed wjazdem do terminalu w przypadku spiętrzeń samochodów.

Aby osiągnąć założone cele, zdecydowano się na wdrożenie dwóch podstawowych i zintegrowanych elementów rozwiązania, tj. parkingu buforowego przed terminalem oraz systemu RFID umożliwiającego automatyczne identyfikowanie pojazdu na każdym etapie jego pobytu w terminalu ( wjazd, ważenie na wjeździe , załadunek/rozładunek, ważenie na wyjeździe, wydanie dokumentów przewozowych ).

Projektowane rozwiazanie RFID miało na celu umożliwić przejazd przez terminal przy założeniu, że kierowca nie może opuścić kabiny samochodu.

Opis procesu wdrożenia:

Po wjeździe na parking buforowy kierowca pojazdu udaje się do dyspensera znaczników RFID, gdzie po wpisaniu kodu PIN, automatycznie wydawany mu jest automatycznie znacznik RFID. W znaczniku RFID zapisany jest unikatowy identyfikator, który od tego momentu, aż do momentu wyjazdu z terminala jest niezbędny w celu identyfikacji pojazdu na kolejnych etapach procesu.

 • kierowca udaje się na miejsce parkingowe i oczekuje na wezwanie
 • po wezwaniu kierowca wyjeżdża z parkingu buforowego
 • jeżeli weryfikacja na szablonie wyjazdowym z parkingu buforowego przebiega poprawnie, to szlaban jest otwierany, a kierowca opuszcza parking buforowy
 • w kolejności następuje identyfikacja pojazdu na bramie wjazdowej do terminala
 • jeżeli zidentyfikowany został wzywany samochód, to szlaban jest otwierany, a pojazd wjeżdża na wagę wjazdową
 • dalszym etapem jest załadunek lub rozładunek pojazdu na wskazanym stanowisku
 • po wykonaniu załadunku lub rozładunku samochód jedzie na wagę wyjazdową
 • po zakończeniu czynności otwierany jest szlaban wyjazdowy i kierowca opuszcza terminal

Dzięki wdrożeniu technologii RFID w nowo budowanym terminalu przeładunkowym udało się uzyskać skrócenie procesu załadunku i rozładunku.

Cykl przejazdu samochodu przez terminal, mierzony od wjazdu na teren terminala do wyjazdu przez bramę wyjazdową zmalał z ok. 40 do ok. 15 minut

Skrócenie cyklu możliwe było dzięki:

 • sprawnemu zarządzaniu parkingiem buforowym
 • automatyzacji procesów rozliczania
 • automatyzacji i przyśpieszeniu procesu wydawania dokumentów
 • eliminacji błędów przy załadunku i rozładunku