Biblioteki

Każda z osób korzystających z usług bibliotecznych łatwo obserwuje, że zarówno oddawanie wypożyczonych jak i pobieranie nowych woluminów wymaga wielu operacji manualnych osób obsługujących czytelnika. Książki oznakowane znacznikami RFID mogą być automatycznie rozpoznawane przez specjalnie skonstruowane kioski, co oszczędza czas, eliminuje możliwość popełnienia błędu a dodatkowo daje możliwość załawienia większości procedur w specjalnych kioskach samoobsługowych.

Pracownicy zajmujący się dotychczas pracochłonną obsługą wypożyczeń i zwrotów mogą więcej czasu poświęcić swemu powołaniu, zawodowi bibliotekoznawcy, dbając o aktualność księgozbioru i służąc czytelnikom, w znacznie większym niż dotychczas stopniu, wiedzą i radą przy doborze książek.

Ogromną korzyść z zastosowania techniki RFID notuje się także przy wykonywaniu skontrum, a nowoczesna technologia RFID UHF daje dodatkowo możliwość łatwego odszukania w kilometrach półek zagubionego egzemplarza.

HADATAP jest właścicielem autorskich zastosowań w obszarze bibliotek i archiwów. Rozwiązaniom tym służą, silne powiązania partnerskie z przodującymi w świecie producentami infrastruktury RFID. Jesteśmy firmą wspierającą rozwiązania integratorskie własnymi produktami autorskimi powstałymi w oparciu o precyzyjne badania, projekty, wykonawstwo i własny montaż. Nasze systemy RFID zostały już w Polsce zintegrowane z systemami bibliotecznymi ALEPH 500, PROLIB M21, VTLS/Virtua, a logika systemu RFID i implementacja protokołu SIP-2 umożliwia łatwą integrację także z innymi systemami bibliotecznymi (np. Sokrates/SOWA, LIBRA 2000, HORIZON).

Na rynku polskim, podobnie jak na świecie, występują dwie technologie znakowania księgozbiorów. Starsza technologia RFID HF (13,56 MHz) gdzie etykieta ma rozmiar 50 x 80 mm, klejona jest na okładce i umożliwia odczyt czytnikiem mobilnym z kilku centymetrów oraz nowa technologia RFID UHF (868 MHz) z etykietą o szerokości kilku milimetrów wklejaną do książki w sposób całkowicie niewidoczny dla czytelnika i umożliwiającą odczyt czytnikiem mobilnym z kilku metrów co ułatwia odszukanie zagubionej pozycji lub szybkie wykonanie skontrum. Dodatkowo nowe etykiety RFID UHF mimo ,że są bardziej zaawansowane technologicznie i mają gwarancję na 50 lat to, jak to bywa przy nowych rozwiązaniach, są często nawet o 50% tańsze od starych, dużych etykiet RFID HF z 10 letnią gwarancją.

Nasze doświadczenie w dziedzinie integracji systemów RFID w środowisku bibliotecznym pomaga w sprawdzony sposób zautomatyzować i ułatwić pracę personelu jak i usprawnić dostęp do biblioteki większej ilości czytelników.