Logistyka

Systemy zbliżeniowej identyfikacji znajdują swoje zastosowanie w systemach odpowiadających za zagadnienia logistyczne.

Dzięki ich zastosowaniu możliwe jest:

  • Zarządzanie parkingiem w dużych centrach logistycznych
  • Automatyzacja pomiaru wagi pojazdów
  • Dokładna lokalizacja pojazdów przebywających w obrembie centrów logistycznych oraz poza nimi
  • Usprawnienie procedur bezpieczeństwa i przepływu dokumentów
  • Współpraca z systemami zarządzania towarami
  • Kontrola stanu i ilości towarów na różnych etapach transportu
  • i wiele innych
Poprzez wykorzystanie technologii RFID większość procesów związanych z identyfikacją oraz kontrolą pojazdów i towarów może odbywać się niemal automatycznie, co eliminuje czynniki takie jak błędy, niedopatrzenia czy umyślne przekłamywanie danych.