Pralnie

Technologia identyfikacji radiowej RFID zazwyczaj sprawdza się, tam gdzie śledzona i rozpoznawana musi być duża ilość przedmiotów w jednym czasie. W naszej ofercie znajdują się rozwiązania pozwalające znakować duże ilości tekstyliów odpornymi na proces czyszczenia oraz prasowania znacznikami. Pozwala to na wyeliminowanie przypadków zagubienia lub rozkompletowania dostarczonych przez klientów tekstyliów

W naszej ofercie znajdują się specjalne tagi o elastycznej plastikowej obudowie, które charakteryzuje:

 • Wytrzymałość do 200 stopni Celsjusza
 • Wytrzymałość na warunki prania
 • Wytrzymałość co najmniej 1000 cykli prania

Znaczniki UHF RFID mogą być kodowane jak i odczytywane zarówno za pomocą czytników ręcznych jak i czytników z antenami stacjonarnymi znajdujące się w tunelu wydająco-odbiorczym.

W dużym uproszczeniu system składa się z kilku etapów znakowania i rozpoznawania:

 • PRZYJĘCIE BRUDNYCH TEKSTYLIÓW
  Klient pakuje brudną odzież i rejestruje jej wysłanie przy użyciu tunelu podawczego lub czytnika ręcznego. Na ekranie tunelu lub czytnika wyświetlana jest informacja o przekazywanej do prania odzieży i pościeli. Informacja o dacie i ilości przekazywanych sztuk zapisywana jest w bazie danych systemu. Pralnia odbiera odzież przy użyciu tunelu lub czytnika ręcznego. Na ekranie tunelu lub czytnika mobilnego w pralni wyświetlana jest informacja o przekazywanej do prania odzieży i pościeli. Informacje o dacie i ilości przekazywanych sztuk zapisywane jest w bazie danych. Odzież od klientów, którzy nie posiadają tagów RFID jest znakowana na miejscu w pralni, gdzie pracownik aplikując tagi RFID zapisuje jednocześnie informacje o kliencie jak i zleceniu.
 • PRZEKAZANIE BRUDNEJ ODZIEŻY I POŚCIELI DO PRANIA
  Pracownik pralni wybiera funkcję „Przekazanie do prania” i następnie dokonuje odczytu przy użyciu tunelu lub czytnika mobilnego. Na ekranie tunelu lub czytnika mobilnego pralni wyświetlana jest informacja o przekazywanej do prania odzieży i pościeli Informacja o dacie i ilości przekazywanych sztuk zapisywana jest w bazie danych
 • ODEBRANIE CZYSTEJ ODZIEŻY I POŚCIELI Z PRANIA
  Pracownik pralni wybiera na ekranie tunelu lub czytnika mobilnego funkcję „Odebranie z prania”. Następnie dokonuje odczytu przy użyciu tunelu lub czytnika mobilnego. Na ekranie wyświetlana jest informacja o odbieranej z prania odzieży i pościeli, dacie i ilości odebranych sztuk. Następnie ta informacja zapisywana jest w bazie danych. Następuje sprawdzenie zgodności danych o odzieży brudnej przekazanej do prania i odzieży czystej odebranej z prania
 • WYDANIE CZYSTEJ ODZIEŻY I POŚCIELI
  Pracownik pralni wybiera na ekranie tunelu lub czytnika mobilnego funkcję „Wydanie Klientowi”. Następnie dokonuje odczytu. Na ekranie wyświetlana jest informacja o wydawanej odzieży i pościeli. Informacja o dacie i ilości wydawanych sztuk zapisywana jest w bazie danych. Następuje sprawdzenie zgodności danych o odzieży wydawanej z danymi o odzieży przyjętej do prania. Klient przyjmuje odzież z prania poprzez dokonanie odczytu RFID (tunel lub czytnik mobilny). Na ekranie tunelu lub czytnika mobilnego klienta wyświetlana jest informacja o odzieży odbieranej z pralni. Następuje sprawdzenie danych o odzieży brudnej przekazanej pralni i odzieży odebranej z pralni
 • FUNKCJE DODATKOWE
  Tworzenie raportów z wykazem odzieży brudnej, odzieży w praniu i odzieży czystej. Programowanie tagów przymocowanych do elementów pościeli i odzieży może odbywać się przy pomocy tunelu wydająco-odbierającego poprzez wybranie funkcji „Programuj tag”. System RFID łączy się z istniejącą w bazą danych klientów lub pracownik wprowadza dane nowego klienta, a następnie wybiera rodzaj przyjmowanej odzieży (np. kurtka). Pracownik kładzie w tunelu kolejne sztuki i naciskając przycisk uruchamiający odczyt tagu powoduje, że system RFID zapisuje w swojej bazie danych numer tagu i przypisuje go do numeru klienta i numeru zlecenia. W przypadku gdy mamy do czynienia ze stałym oznakowaniem np. odzieży roboczej czy pościeli szpitalnej możliwe jest przypisanie w bazie danych informacji o pracowniku do którego należy odzież i identyfikacja odzieży na potrzeby dystrybucji czystej odzieży wśród pracowników (np. czytnikiem ręcznym).