Projekt Klienta

Nasza specjalność to usprawnianie procesów produkcyjnych, logistycznych i biznesowych z zastosowaniem zaawansowanych rozwiązań informatycznych, w tym technik automatycznej, zdalnej identyfikacji osób, przedmiotów i towarów (RFID).

Jesteśmy aktywnym integratorem, potrafiącym wymiernie pomóc w realizacji zaplanowanego zwrotu z inwestycji.

Stosujemy oprogramowanie znanych firm światowych oraz własne, dedykowane dla konkretnego środowiska biznesowego.

Dostarczamy również hardware niezbędny do realizacji powierzonych nam zadań, a tam gdzie to możliwe staramy się wykorzystać już istniejącą infrastrukturę.

Całość naszych rozwiązań obejmujemy profesjonalnym serwisem.

Nasze kompetencje to przede wszystkim wiedza praktyczna z zakresu większości funkcjonujących systemów ERP oraz duże doświadczenie w rozwiązywaniu problemów tkwiących w procesach logistycznych produkcji i magazynowania.

Nasz zespół wiodący to sprawdzeni menedżerowie i konsultanci, mający wieloletnie doświadczenie zdobywane w obszarach IT, przemyśle i dystrybucji dla firm oferujących rozwiązania ERP, gdzie kierowali pracami wdrożeniowymi również w dużych przedsiębiorstwach zagranicznych.

Specjalizujemy się w zastosowaniach RFID, budując aplikacje do usprawniania wykorzystywanych u naszych klientów systemów ERP, WMS lub innych, dodając dedykowane rozwiązania software'owe zawierające wszystkie niezbędne interfejsy.