Retail

RFID - akcelerator łańcuchów dostaw branży odzieżowej

W branży odzieżowej mamy do czynienia z długim i skomplikowanym łańcuchem dostaw. Dla każdego z ogniw tego łańcucha istnieje znaczny potencjał usprawnienia i przyspieszenia procesów poprzez eliminacje nieproduktywnych czynności identyfikacji towaru.
Rozwiązaniem problemów związanych z koszto- i czasochłonnymi operacjami identyfikacji jest wdrożenie technologii RFID.

Rozwiązania RFID

Typowy łańcuch dostaw w branży odzieżowej składa się z takich elementów jak:

  • producenci,
  • centra dystrybucyjne i magazyny,
  • sklepy i outlety.

Znakowanie towarów

Wdrożenie RFID rozpoczyna się wszyciem metki przez producenta. Od tego momentu każda sztuka jest identyfikowana unikalnym numerem zapisanym w tagu RFID w standardzie EPC. Producenci wykorzystują tagi RFID do śledzenia produkcji w toku, jak również do usprawnienia procesów kompletacji i wysyłki.
Odczyty RFID pozwalają śledzić stan realizacji zlecenia produkcyjnego, następnie potwierdzać poprawność i unikać błędów w kompletacji. Wydanie towaru z magazynu producenta jest automatycznie rejestrowane, a informacja o wysyłce przekazywana odbiorcy. Tag RFID jest także zabezpieczeniem przed podrabianiem produktów.

Dostawa towaru

Dzięki technologii RFID możliwa jest automatyzacja przyjęć towarów magazynach i centrach dystrybucyjnych. Dotyczy to zarówno dostaw od producentów, jak i zwrotów starych kolekcji ze sklepów. Wszystkie towary przyjmowane do centrum dystrybucyjnego rejestrowane są w tunelu RFID. Odczyty pozwalają wykryć, czy opakowanie zbiorcze jest jednorodne. Eliminuje to konieczność rozpakowywania każdego kartonu w dostawie. Informacje z odczytów RFID są porównywane z informacjami o dostawach w systemie magazynowym.

RFID może być wykorzystane do zarządzania magazynem i rejestrowania lokalizacji towarów. Następnie na podstawie odczytów RFID odbywa się kompletacja zamówień dla sklepów. Kontrola wysyłki do sklepu polega na automatycznym odczycie skompletowanego kartonu w tunelu RFID i porównaniu z zamówieniem, co eliminuje zbędne czynności kontrolne i nieporozumienia na linii centrum-sklep. Towary podczas przyjęcia w punktach sprzedaży są odczytywane na bramkach i w tunelach RFID, a w małych placówkach przy użyciu czytników ręcznych.

Magazynowanie oraz ekspozycja

Technologia RFID w sklepie pozwala uzyskiwać bieżącą informację o stanie zapasów w sklepie i na zapleczu. Dzięki temu można generować automatyczne zamówienia uzupełniające zapasy i dostarczać towar na półki w momencie jego sprzedaży. Eliminowane są sytuacje braku towaru na półce i utracenia sprzedaży. Możliwe jest również dokładne lokalizowanie odzieży na terenie sklepu. Jest to informacja dla personelu o koniecznych przemieszczeniach towaru na właściwe miejsca oraz informacja statystyczna pozwalającą zwiększyć sprzedaż. Pozwala to znacznie podnieść poziom dostępności towaru dla klienta.

Kontrola towaru na terenie sklepu

Istotnym usprawnieniem jest zastosowanie czytników RFID w przymierzalniach. Jest to nieinwazyjny sposób kontroli ilości odzieży w przymierzalni. Jednocześnie umożliwia się personelowi szybki dostęp do informacji o przymierzanych ubraniach i lepszą oraz szybszą pomoc klientowi. Inteligentne lustra w sklepach wyświetlają informacje o przymierzanym produkcie na podstawie odczytu RFID. W ten sposób klient szybko może uzyskać dostęp do informacji o dostępności i poprosić o inny rozmiar, produkt z podobnej linii, bądź akcesoria do przymierzanego ubrania.

Możliwość szybkiego odczytu wielu tagów RFID przyspiesza obsługę w kasie, co jest istotne w szczytach sprzedażowych i pozwala zwiększyć sprzedaż.

Zabezpieczenia antykradzieżowe

Dodatkową korzyścią jest wykorzystanie RFID na bramkach antykradzieżowych. W tym przypadku korzyścią jest czas zyskany poprzez wyeliminowanie konieczności klipsowania towaru wykładanego na sklep oraz rozklipsowywania sprzedanego towaru przy zachowaniu kontroli antykradzieżowej. Dodatkową korzyścią jest umożliwienie częstszej i znacznie szybszej inwentaryzacji sklepu przy użyciu czytników mobilnych RFID.

Główne obszary wspomagane przez RFID w branży odzieżowej:

  • Producent Centrum dystrybucji Sklep / Outlet
  • Śledzenie produkcji w toku
  • Kontrola podczas kompletacji i wysyłki
  • Rejestracja wysyłki
  • Rejestracja przyjęć dostaw
  • Sprawdzenie zgodności dostawy ze specyfikacją
  • Ochrona przed podróbkami
  • Śledzenie towaru w magazynie
  • Kontrola podczas kompletacji
  • Rejestracja wydań
  • Rejestracja przyjęć
  • Ochrona przed podróbkami
  • Rejestracja wydań zwrotów
  • Inwentaryzacja sklepu
  • Śledzenie przepływów w sklepie
  • Uzupełnianie półek sklepowych i generowanie zamówień uzupełniających do centrum
  • Inteligentne lustro i przymierzalnia
  • Identyfikacja towaru w kasie
  • Ochrona antykradzieżowa

Korzyści z wdrożenia RFID

  • Usprawnienie współpracy i zwiększenie transparentności w łańcuchu dostaw
  • Eliminacja kosztów podróbek
  • Przyspieszenie procesów przyjęć i wydań towarów
  • Przyspieszenie i eliminacja błędów w procesie kompletacji zamówień
  • Poprawa poziomu dostępności towarów na półkach i zwiększenie sprzedaży
  • Przyspieszenie obsługi klienta w kasie
  • Zmniejszenie kosztów działań antykradzieżowych