Integracja czytników mobilnych RFID z systemem BIS firmy Bosch wdrażanym dla PAŻP

HADATAP na zlecenie QUMAK-SEKOM zintegrował czytniki mobilne RFID z systemem kontroli dostępu w nowopowstającym budynku Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. HADATAP dostarczył aplikację do obsługi czytników mobilnych RFID używanych przez ochronę na bramie wjazdowej oraz opracował interfejs do systemu zarządzania budynkiem BIS firmy Bosch.