HADATAPBLOGARTYKUŁ

Wdrożenie systemu RFID: Magazyn wyrobów gotowych Konin

Kacper Domaradzki 14 lipca 2023 |

Przedsiębiorstwo pozyskuje w czasie rzeczywistym wiarygodne informacje o lokalizacji wyrobów gotowych w magazynie. Wyeliminowano straty związane z utratą przydatności, przyspieszono operacje magazynowe. Inwestycja zwróciła się w okresie krótszym niż 1,5 roku.

Wyroby gotowe składowane są w postaci jednorodnych opakowań zbiorczych. W magazynie utrudnione jest realizowanie zasady FIFO, co prowadzi do po­wstawania kosztów związanych z przeterminowaniem niektórych wyrobów goto­wych.

Opracowano następujące główne funkcjonalności systemu RFID:

  • rejestracja przyjęć wyrobów gotowych z produkcji,
  • rejestracja miejsca składowania wyrobu gotowego,
  • rejestracja wydań z magazynu wyrobów gotowych,
  • kontrola zgodności pobranych wyrobów ze zleceniem.

Znakowanie palet odbywa się w sposób zautomatyzowany, przy wykorzystaniu aplikatora etykiet RFID. Aplikator zintegrowano z automatycznym przenośnikiem rolkowym. Oprócz kodowania etykiet RFID unikalnym identyfikatorem są one również zadrukowy­wane. Znakowaniu podlegają całe palety wyrobów gotowych.

Wózki widłowe wyposażono w czytnik RFID oraz terminal dla operatora. Czytnik RFID służy do automatycznej identyfikacji palety na wózku i informowaniu operatora, gdzie należy odstawić paletę. Wózek widłowy odczytuje również znaczniki lokalizacyjne RFID systemu RTLS. Na tej podstawie określana jest lokalizacja wózka i palety z dokładnością do sektora magazynowego. Jeśli paleta nie została odstawiona we właściwe miejsce, to wyświetlane jest ostrzeżenie dla operatora.

System magazynowy rejestruje lokalizację palety oraz informację o ew. odstępstwie od zlecenia. Wydania z magazynu wyrobów gotowych realizowane są również analogicznie na podstawie odczytów RFID, co pozwala uniknąć błędów w załadunku.

Oprogramowanie RFID dla systemu magazynowego

Cały system RFID został zintegrowany z systemem magazynowym WMS poprzez zastosowanie koncentratora RFID. Służy on jako punkt styku systemu RFID i systemu WMS, jest oprogramowaniem posiadającym również funkcjonalności niezbędne na potrzeby zarządzania sprzętem RFID, monitorowania jego stanu itp. System RFID jest niewidoczny dla użytkownika, który korzysta z WMS poprzez terminal na wózku lub terminal mobilny.

Dzięki wdrożeniu systemu RFID przedsiębiorstwo pozyskuje w czasie rzeczywistym wiarygodne informacje o lokalizacji wyrobów gotowych. To przenosi się na możliwość odświeżania zapasów na podstawie rzeczywistych stanów magazynowych i realizację zasad systemów ssących w maga­zynowaniu. Wymierne korzyści uzyskane w wyniku wdrożenia to:

  • eliminacja strat związanych z utratą przydatności wyrobów gotowych do użycia,
  • przyspieszenie operacji magazynowych przyjęcia na magazyn, przesunięcia w magazynie i wydania z magazynu,
  • zmniejszenie kosztów postępowań reklamacyjnych w przypadku niewłaściwych dostaw.

Oszacowano, że inwestycja zwróciła się w okresie krótszym niż 1,5 roku.

 

Niniejszy tekst opracowano na podstawie:
Gładysz B., Grabia M., Santarek K., RFID od koncepcji do wdrożenia. Polska perspektywa, PWN, Warszawa 2017, ss. 212-216