HADATAPBLOGARTYKUŁ

Jak technologia RFID rewolucjonizuje systemy parkingowe

Weronika Jurkiewicz 25 kwietnia 2024 |

Technologia identyfikacji radiowej odmienia wiele branż. Jednym z rozwiązań, które usprawnia ich funkcjonowanie, jest system parkingowy bazujący na RFID. Jak działa i co oferuje takie innowacyjne podejście? Sprawdź!

Jak działa technologia RFID

Technologia RFID (Radio-Frequency Identification) wykorzystuje fale radiowe do identyfikacji i śledzenia obiektów. System RFID składa się z trzech głównych komponentów: etykiet (taga) RFID, czytnika RFID i oprogramowania.

Etykieta zawiera chip z danymi i antenę. Kiedy tag znajdzie się w zasięgu czytnika, emituje on fale radiowe, które aktywują chip, pozwalając na odczyt zapisanych na nim danych.

Informacje te są następnie przesyłane do systemu zarządzającego, który może je przetwarzać na potrzeby identyfikacji, lokalizacji lub monitorowania obiektów.

W systemach parkowania RFID umożliwia bezdotykowe zapisywanie czasu wjazdu i wyjazdu pojazdów, automatyczne naliczanie opłat oraz monitorowanie dostępności miejsc parkingowych. To znacząco usprawnia zarządzanie parkingiem i poprawia doświadczenie użytkowników.

Jak działa system parkingowy RFID

Co sprawia, że technologia bazująca na identyfikacji falami radiowymi to świetne rozwiązanie?

Wyobraź sobie, że mieszkasz na osiedlu, które udostępnia parking tylko dla mieszkańców bloku. Na szybie samochodu masz naklejoną etykietę RFID, w której pamięci zapisane są różne informacje, przede wszystkim to, że jesteś mieszkańcem.

Gdy jesteś w odległości kilku metrów, czytnik RFID, który znajduje się przy szlabanie, sczytuje dane o pojeździe. Dzięki temu, jak podjeżdżasz na podjazd, bramka otwiera się automatycznie. Nie musisz wyciągać żadnej karty, klikać przycisku na pilocie czy przykładać inny identyfikator.

Wszystko to dzieje się więc szybko, sprawnie i bezdotykowo.

Co składa się na system parkingowy RFID

System parkingowy RFID to innowacyjne rozwiązanie w zarządzaniu parkingami, które składa się z kilku kluczowych komponentów wspólnie tworzących spójny i efektywny mechanizm. Oto one.

Etykiety (tagi) RFID

Etykiety RFID to niewielkie urządzenia zawierające unikalny identyfikator, który odczytuje czytnik RFID.

Tagi umieszcza się na pojeździe (np. w postaci naklejki na szybie) lub w jego wnętrzu (np. karta w schowku).

Dzięki nim czytnik RFID identyfikuje pojazd przy wjeździe i wyjeździe z parkingu, co z kolei umożliwia automatyczne naliczanie opłat i monitorowanie dostępności miejsc parkingowych.

Czytniki RFID

To urządzenia, które odbierają sygnały emitowane przez etykiety RFID. Zazwyczaj są one umieszczane przy wjazdach i wyjazdach z parkingów.

Gdy pojazd zbliża się do bariery parkingowej, czytnik automatycznie skanuje tag RFID, identyfikuje pojazd i – w zależności od systemu – otwiera barierę, nalicza opłatę lub rejestruje czas parkowania.

Urządzenia parkingowe

Bramki i bariery, szlabany, bramy wjazdowe, blokady czy słupki są fizycznymi mechanizmami kontrolującymi dostęp do parkingu. Ich działanie jest sterowane na podstawie informacji otrzymywanych z czytników RFID.

Otwierają/usuwają się one automatycznie w odpowiedzi na zidentyfikowanie etykiety zarejestrowanego pojazdu, co zapewnia płynny ruch pojazdów bez konieczności ręcznego sterowania.

Oprogramowanie

Centralny system zarządzania, który integruje działanie wszystkich komponentów systemu parkingowego RFID. Zbiera dane z czytników, zarządza bazą danych pojazdów, monitoruje status miejsc parkingowych i przetwarza płatności.

Umożliwia operatorom parkingu efektywne zarządzanie przestrzenią parkingową, analizę danych dotyczących użytkowania i optymalizację przychodów z parkowania.

System płatności

Zintegrowany moduł płatności, który umożliwia automatyczne naliczanie opłat za parkowanie. Może być powiązany z kontem bankowym użytkownika lub aplikacją mobilną.

Zapewnia szybkie i bezgotówkowe rozliczanie się za parkowanie, co zwiększa komfort użytkowników i przyspiesza obrót miejscami parkingowymi.

Gdzie sprawdzi się parking RFID

Systemy parkowania RFID oferują rozwiązania, które poprawiają zarządzanie przepływem pojazdów i doświadczenie użytkowników. Sprawdzą się one w miejscach, gdzie wymagany jest dostęp dla stałej grupy kierowców.

Biura i parki biznesowe

Dla biur i parków biznesowych, gdzie pracownicy codziennie starają się znaleźć miejsce parkingowe, systemy RFID przede wszystkim uatrakcyjniają budynek.

Możliwość rezerwacji miejsc z wyprzedzeniem lub przydział stałych miejsc postojowych dla użytkowników biur zwiększa efektywność i redukuje potencjalny stres związany z parkowaniem.

Jednocześnie zapewnia on, że z parkingu będą korzystać wyłącznie osoby do tego uprawnione.

Osiedla mieszkaniowe

Na osiedlach mieszkaniowych, gdzie parking jest często ograniczony i przeznaczony tylko dla mieszkańców, systemy RFID zapewniają dobry i bezpieczny dostęp do miejsc postojowych.

Dzięki automatycznej identyfikacji pojazdów mieszkańców systemy RFID likwidują problem korzystania z miejsc parkingowych osobom nieuprawnionym.

Instytucje edukacyjne

Uczelnie wyższe i szkoły z parkingami bazującymi na technologii radiowej mogą sprawniej zarządzać dostępem do miejsc postojowych dla kadry dydaktycznej.

Parkingi przyzakładowe

Systemy parkingowe RFID to dobre rozwiązanie także przy zakładach produkcyjnych i magazynowych. Montaż bram RFID przy wjeździe na terenie centrum logistycznego i wydawanie kierowcom przepustek m.in.:

  • zmniejsza koszty identyfikacji samochodów ciężarowych dzięki skróceniu czasu jej przeprowadzania;
  • automatyzuje i przyspiesza proces wydawania dokumentów;
  • umożliwia szybką weryfikację pojazdów i kontrolę zawartości naczepy opuszczającej centrum dystrybucyjne. 

Zalety bezobsługowych systemów parkingowych RFID

Dlaczego powinieneś zainteresować się parkingiem na bazie RFID, jeśli jesteś administratorem przestrzeni postojowych? Bo to rozwiązanie oferuje:

  • krótszy czas oczekiwania – dzięki automatyzacji procesu wjazdu i wyjazdu systemy parkingowe RFID znacząco redukują czas oczekiwania kierowców na dostanie się do swojego miejsca postojowego;
  • redukcję korków – automatyczne otwieranie się szlabanów eliminuje konieczność dłuższego zatrzymywania się przy bramkach i zapewnia płynność przemieszczania się pojazdów. Dzięki temu zmniejszają się zatory przy wjeździe i wyjeździe;
  • zwiększenie przepustowości parkingów – precyzyjne monitorowanie dostępności miejsc parkingowych w czasie rzeczywistym sprawia, że z systemami bazującymi na RFID zoptymalizujesz wykorzystanie przestrzeni parkingowej. Dzięki temu Ty możesz lepiej zarządzać istniejącymi parkingami, a kierowcy mają większe szanse na szybsze znalezienie wolnego miejsca. To znacznie zwiększa ogólną przepustowość parkingu;
  • minimalizację błędów ludzkich – np. zgubienie biletu parkingowego czy karty dostępu;
  • poprawę doświadczenia użytkowników – bezobsługowe systemy parkingowe RFID oferują nieporównywalnie lepsze doświadczenie dla użytkowników. Kierowcy mogą wjeżdżać i wyjeżdżać z parkingu bez potrzeby otwierania okien, szukania gotówki czy karty. Cały proces jest płynny i sprawny, co jest szczególnie cenne w zatłoczonych obszarach miejskich;
  • możliwość wjazdu 24 godziny na dobę – system RFID jest bezobsługowy, a to znaczy, że nie ma konieczności zatrudniania pracowników, a użytkownicy parkingu wjadą na niego i z niego wyjadą o dowolnej porze dnia i nocy;
  • oszczędność kosztów i zasobów – redukcja czasu potrzebnego na wjazd i wyjazd z parkingu obniża koszty operacyjne. Z kolei automatyzacja procesu parkowania minimalizuje potrzebę zatrudniania dodatkowego personelu do kontroli parkingu.