RFID dla kopalni Bogdanka

Kopalnia Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. zaufała HADATAP po raz drugi i wybrała nas jako dostawcę tagów RFID.