RFID dla placówek medycznych

Pracownik HADATAP Bartłomiej Gładysz wziął udział w Life Science Open Space 2012 zorganizowanym w Hotelu Starym w Krakowie. Było to forum współpracy dla rozwoju innowacji w „life science” poświęcone innowacjom w biotechnologii, medycynie, farmacji, zdrowej żywności oraz innych dziedzinach, należących do obszaru „life science”. Najważniejszym celem LSOS2012 była promocja i wparcie współpracy nauki i biznesu poprzez prezentacje technologii, usług i możliwości współpracy, prezentacje potrzeb, idei i rozwiązań, networking i bezpośrednie spotkania osób reprezentujących różne zainteresowania. Nasz referat „Innowacyjna technologia RFID dla placówek medycznych” prezentował innowacyjny potencjał RFID oraz ofertę współpracy w zakresie identyfikacji, rejestrowania przemieszczeń i lokalizacji sprzętu, narzędzi, pacjentów i personelu. Przedstawione aplikacje pozwalają eliminować straty czasu pracy na poszukiwanie zasobów, podnieść poziom bezpieczeństwa pracowników i pacjentów oraz obniżają koszty.