Wdrożenie HADATAP na Uniwersytecie Jagiellońskim

HADATAP opracował, zainstalował i wdrożył urządzenia oraz oprogramowanie RFID do projektu "Unowocześnienie systemu udostępniania i zabezpieczenia zbiorów bibliotek Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej oraz Wydziału Matematyki i Informatyki UJ", który otrzymał dofinansowanie w ramach konkursu "Rozwój infrastruktury dydaktycznej szkolnictwa wyższego Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013". W ramach projektu opracowano i zainstalowano:

stanowiska kodowania etykiet, stanowiska bibliotekarzy, bramki kontrolne, urządzenia mobilne do skontrum, samoobsługowe stanowiska wypożyczeń oraz wrzutnie wewnętrzne i zewnętrzne.