Wdrożenie HADATAP w archiwum Sądu Rejestrowego

HADATAP wdrożył w archiwum Sądu Rejestrowego infrastrukturę RFID wspierającą system zarządzania aktami firmy Praetor. Oznakowano prawie 500 tys. teczek z aktami spółek zarejestrowanych w Sądzie. Wdrożone rozwiązanie pozwala na automatyzację procesu odszukiwania i wypożyczania akt. System składa się ze stanowiska kodowania dokumentów, stanowiska przyjmowania i wypożyczania dokumentów oraz czytników mobilnych. Czas rejestracji operacji wydania i zwrotu teczki skrócił się kilkanaście razy. W Sądzie jest kilkanaście kilometrów półek z teczkami, więc odszukanie niepoprawnie odłożonych akt było praktycznie niemożliwe. Po wdrożeniu systemu RFID przez HADATAP odszukanie zagubionych akt zajmuje poniżej 5 minut.