Wdrożenie w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie

HADATAP wdrożył System Identyfikacji, Kontroli, Zarządzania i Ochrony Zbiorów Bibliotecznych w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Księgozbiór biblioteki liczy 150 000 książek i tyle też etykiet dostarczono przy wdrożeniu, kolejnymi elementami systemu są bramki kontrolne (3 szt.), kiosk do samodzielnych wypożyczeń, dwa stanowiska kodowania etykiet RFID, siedem stanowisk bibliotekarza, dwa stanowiska do mobilnego skontrum oraz jedna stacja konwertująca. Stacja ta jest mobilna i umożliwia konwersję książek z barkodów na RFID w dowolnym miejscu w bibliotece.